Virgo GIS

ISO 19139
<?xml version="1.0"?>
<gmd:MD_Metadata xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:gts="http://www.isotc211.org/2005/gts" xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:geonet="http://www.fao.org/geonetwork"
  xsi:schemaLocation="http://www.isotc211.org/2005/gmd http://www.isotc211.org/2005/gmd/gmd.xsd">
  <gmd:fileIdentifier>
    <gco:CharacterString xmlns:srv="http://www.isotc211.org/2005/srv"
      >d06f6afe-b4ae-4fc8-aebb-faf93f878cce-16</gco:CharacterString>
  </gmd:fileIdentifier>
  <gmd:language>
    <gco:CharacterString>eng</gco:CharacterString>
  </gmd:language>
  <gmd:characterSet>
    <gmd:MD_CharacterSetCode codeListValue="utf8"
      codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#MD_CharacterSetCode"/>
  </gmd:characterSet>
  <gmd:contact>
    <gmd:CI_ResponsibleParty>
      <gmd:individualName>
        <gco:CharacterString>David Richardson</gco:CharacterString>
      </gmd:individualName>
      <gmd:organisationName>
        <gco:CharacterString>Scholars' Lab, University of Virginia</gco:CharacterString>
      </gmd:organisationName>
      <gmd:positionName>
        <gco:CharacterString>Staff</gco:CharacterString>
      </gmd:positionName>
      <gmd:contactInfo>
        <gmd:CI_Contact>
          <gmd:phone>
            <gmd:CI_Telephone>
              <gmd:voice>
                <gco:CharacterString>1-434-243-8800</gco:CharacterString>
              </gmd:voice>
            </gmd:CI_Telephone>
          </gmd:phone>
          <gmd:address>
            <gmd:CI_Address>
              <gmd:deliveryPoint>
                <gco:CharacterString>Alderman Library</gco:CharacterString>
              </gmd:deliveryPoint>
              <gmd:city>
                <gco:CharacterString>Charlottesville</gco:CharacterString>
              </gmd:city>
              <gmd:administrativeArea>
                <gco:CharacterString>Virginia</gco:CharacterString>
              </gmd:administrativeArea>
              <gmd:postalCode>
                <gco:CharacterString>22902</gco:CharacterString>
              </gmd:postalCode>
              <gmd:country>
                <gco:CharacterString>USA</gco:CharacterString>
              </gmd:country>
              <gmd:electronicMailAddress gco:nilReason="missing">
                <gco:CharacterString/>
              </gmd:electronicMailAddress>
            </gmd:CI_Address>
          </gmd:address>
        </gmd:CI_Contact>
      </gmd:contactInfo>
      <gmd:role>
        <gmd:CI_RoleCode codeListValue="pointOfContact"
          codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#CI_RoleCode"/>
      </gmd:role>
    </gmd:CI_ResponsibleParty>
  </gmd:contact>
  <gmd:dateStamp>
    <gco:DateTime xmlns:srv="http://www.isotc211.org/2005/srv"
      >2008-11-19T10:25:18</gco:DateTime>
  </gmd:dateStamp>
  <gmd:metadataStandardName>
    <gco:CharacterString xmlns:srv="http://www.isotc211.org/2005/srv">ISO
      19115:2003/19139</gco:CharacterString>
  </gmd:metadataStandardName>
  <gmd:metadataStandardVersion>
    <gco:CharacterString xmlns:srv="http://www.isotc211.org/2005/srv">1.0</gco:CharacterString>
  </gmd:metadataStandardVersion>
  <gmd:identificationInfo>
    <gmd:MD_DataIdentification>
      <gmd:citation>
        <gmd:CI_Citation>
          <gmd:title>
            <gco:CharacterString>Richmond 2008 Special Use Permits</gco:CharacterString>
          </gmd:title>
          <gmd:date>
            <gmd:CI_Date>
              <gmd:date>
                <gco:DateTime>2008-10-17T00:00:00</gco:DateTime>
              </gmd:date>
              <gmd:dateType>
                <gmd:CI_DateTypeCode codeListValue="publication"
                  codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#CI_DateTypeCode"
                />
              </gmd:dateType>
            </gmd:CI_Date>
          </gmd:date>
          <gmd:edition gco:nilReason="missing">
            <gco:CharacterString/>
          </gmd:edition>
          <gmd:presentationForm>
            <gmd:CI_PresentationFormCode codeListValue="mapDigital"
              codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#CI_PresentationFormCode"
            />
          </gmd:presentationForm>
          <gmd:presentationForm>
            <gmd:CI_PresentationFormCode
              codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#CI_PresentationFormCode"
              codeListValue=""/>
          </gmd:presentationForm>
        </gmd:CI_Citation>
      </gmd:citation>
      <gmd:abstract>
        <gco:CharacterString>Special use permits for Richmond, Virginia.</gco:CharacterString>
      </gmd:abstract>
      <gmd:purpose gco:nilReason="missing">
        <gco:CharacterString/>
      </gmd:purpose>
      <gmd:status>
        <gmd:MD_ProgressCode codeListValue="completed"
          codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#MD_ProgressCode"/>
      </gmd:status>
      <gmd:pointOfContact>
        <gmd:CI_ResponsibleParty>
          <gmd:individualName>
            <gco:CharacterString>Scholar's Lab</gco:CharacterString>
          </gmd:individualName>
          <gmd:organisationName>
            <gco:CharacterString>University of Virginia</gco:CharacterString>
          </gmd:organisationName>
          <gmd:positionName>
            <gco:CharacterString>Staff</gco:CharacterString>
          </gmd:positionName>
          <gmd:contactInfo>
            <gmd:CI_Contact>
              <gmd:phone>
                <gmd:CI_Telephone>
                  <gmd:voice>
                    <gco:CharacterString>1-434-243-8800</gco:CharacterString>
                  </gmd:voice>
                  <gmd:facsimile gco:nilReason="missing">
                    <gco:CharacterString/>
                  </gmd:facsimile>
                </gmd:CI_Telephone>
              </gmd:phone>
              <gmd:address>
                <gmd:CI_Address>
                  <gmd:deliveryPoint>
                    <gco:CharacterString>Alderman Library</gco:CharacterString>
                  </gmd:deliveryPoint>
                  <gmd:city>
                    <gco:CharacterString>Charlottesville</gco:CharacterString>
                  </gmd:city>
                  <gmd:administrativeArea>
                    <gco:CharacterString>Virginia</gco:CharacterString>
                  </gmd:administrativeArea>
                  <gmd:postalCode>
                    <gco:CharacterString>22902</gco:CharacterString>
                  </gmd:postalCode>
                  <gmd:country>
                    <gco:CharacterString>USA</gco:CharacterString>
                  </gmd:country>
                  <gmd:electronicMailAddress gco:nilReason="missing">
                    <gco:CharacterString/>
                  </gmd:electronicMailAddress>
                </gmd:CI_Address>
              </gmd:address>
              <gmd:onlineResource>
                <gmd:CI_OnlineResource>
                  <gmd:linkage>
                    <gmd:URL>http://guides.lib.virginia.edu/content.php?pid=62214&amp;sid=464804/</gmd:URL>
                  </gmd:linkage>
                  <gmd:protocol>
                    <gco:CharacterString>WWW:LINK-1.0-http--link</gco:CharacterString>
                  </gmd:protocol>
                  <gmd:name>
                    <gco:CharacterString>The Scholar's Lab at the University of
                      Virginia (website)</gco:CharacterString>
                  </gmd:name>
                  <gmd:description>
                    <gco:CharacterString>The Scholar's Lab at the University of
                      Virginia (website)</gco:CharacterString>
                  </gmd:description>
                </gmd:CI_OnlineResource>
              </gmd:onlineResource>
            </gmd:CI_Contact>
          </gmd:contactInfo>
          <gmd:role>
            <gmd:CI_RoleCode
              codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#CI_RoleCode"
              codeListValue="pointOfContact"/>
          </gmd:role>
        </gmd:CI_ResponsibleParty>
      </gmd:pointOfContact>
      <gmd:pointOfContact>
        <gmd:CI_ResponsibleParty>
          <gmd:individualName>
            <gco:CharacterString>City of Richmond GIS Team</gco:CharacterString>
          </gmd:individualName>
          <gmd:organisationName>
            <gco:CharacterString>City of Richmond</gco:CharacterString>
          </gmd:organisationName>
          <gmd:positionName>
            <gco:CharacterString>Staff</gco:CharacterString>
          </gmd:positionName>
          <gmd:contactInfo>
            <gmd:CI_Contact>
              <gmd:phone>
                <gmd:CI_Telephone>
                  <gmd:voice>
                    <gco:CharacterString>804-646-3215</gco:CharacterString>
                  </gmd:voice>
                  <gmd:facsimile>
                    <gco:CharacterString>804-646-6054</gco:CharacterString>
                  </gmd:facsimile>
                </gmd:CI_Telephone>
              </gmd:phone>
              <gmd:address>
                <gmd:CI_Address>
                  <gmd:deliveryPoint>
                    <gco:CharacterString>City Hall Room 500,
                      DPW-GIS</gco:CharacterString>
                  </gmd:deliveryPoint>
                  <gmd:deliveryPoint>
                    <gco:CharacterString>900 East Broad
                      Street</gco:CharacterString>
                  </gmd:deliveryPoint>
                  <gmd:city>
                    <gco:CharacterString>Richmond</gco:CharacterString>
                  </gmd:city>
                  <gmd:administrativeArea>
                    <gco:CharacterString>Virginia</gco:CharacterString>
                  </gmd:administrativeArea>
                  <gmd:postalCode>
                    <gco:CharacterString>23219</gco:CharacterString>
                  </gmd:postalCode>
                  <gmd:country>
                    <gco:CharacterString>USA</gco:CharacterString>
                  </gmd:country>
                  <gmd:electronicMailAddress>
                    <gco:CharacterString>WALDRORR@ci.richmond.va.us</gco:CharacterString>
                  </gmd:electronicMailAddress>
                </gmd:CI_Address>
              </gmd:address>
              <gmd:onlineResource>
                <gmd:CI_OnlineResource>
                  <gmd:linkage>
                    <gmd:URL>http://www.richmondgov.com/departments/GIS/</gmd:URL>
                  </gmd:linkage>
                  <gmd:protocol>
                    <gco:CharacterString>WWW:LINK-1.0-http--link</gco:CharacterString>
                  </gmd:protocol>
                  <gmd:name>
                    <gco:CharacterString>City of Charlottesville GIS
                      data</gco:CharacterString>
                  </gmd:name>
                  <gmd:description>
                    <gco:CharacterString>City of Richmond GIS
                      website</gco:CharacterString>
                  </gmd:description>
                </gmd:CI_OnlineResource>
              </gmd:onlineResource>
            </gmd:CI_Contact>
          </gmd:contactInfo>
          <gmd:role>
            <gmd:CI_RoleCode
              codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#CI_RoleCode"
              codeListValue="originator"/>
          </gmd:role>
        </gmd:CI_ResponsibleParty>
      </gmd:pointOfContact>
      <gmd:resourceMaintenance>
        <gmd:MD_MaintenanceInformation>
          <gmd:maintenanceAndUpdateFrequency>
            <gmd:MD_MaintenanceFrequencyCode codeListValue="notPlanned"
              codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#MD_MaintenanceFrequencyCode"
            />
          </gmd:maintenanceAndUpdateFrequency>
        </gmd:MD_MaintenanceInformation>
      </gmd:resourceMaintenance>
      <gmd:graphicOverview>
        <gmd:MD_BrowseGraphic>
          <gmd:fileName gco:nilReason="missing">
            <gco:CharacterString/>
          </gmd:fileName>
          <gmd:fileDescription>
            <gco:CharacterString>thumbnail</gco:CharacterString>
          </gmd:fileDescription>
        </gmd:MD_BrowseGraphic>
      </gmd:graphicOverview>
      <gmd:graphicOverview>
        <gmd:MD_BrowseGraphic>
          <gmd:fileName gco:nilReason="missing">
            <gco:CharacterString/>
          </gmd:fileName>
          <gmd:fileDescription>
            <gco:CharacterString>large_thumbnail</gco:CharacterString>
          </gmd:fileDescription>
        </gmd:MD_BrowseGraphic>
      </gmd:graphicOverview>
      <gmd:resourceConstraints>
        <gmd:MD_LegalConstraints>
          <gmd:accessConstraints>
            <gmd:MD_RestrictionCode codeListValue="otherRestrictions"
              codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#MD_RestrictionCode"
            />
          </gmd:accessConstraints>
          <gmd:useConstraints>
            <gmd:MD_RestrictionCode codeListValue="otherRestrictions"
              codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#MD_RestrictionCode"
            />
          </gmd:useConstraints>
          <gmd:otherConstraints>
            <gco:CharacterString>public</gco:CharacterString>
          </gmd:otherConstraints>
        </gmd:MD_LegalConstraints>
      </gmd:resourceConstraints>
      <gmd:spatialRepresentationType>
        <gmd:MD_SpatialRepresentationTypeCode codeListValue="vector"
          codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#MD_SpatialRepresentationTypeCode"
        />
      </gmd:spatialRepresentationType>
      <gmd:language>
        <gco:CharacterString>eng</gco:CharacterString>
      </gmd:language>
      <gmd:characterSet>
        <gmd:MD_CharacterSetCode codeListValue="utf8"
          codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#MD_CharacterSetCode"
        />
      </gmd:characterSet>
      <gmd:topicCategory>
        <gmd:MD_TopicCategoryCode>planningCadastre</gmd:MD_TopicCategoryCode>
      </gmd:topicCategory>
      <gmd:extent>
        <gmd:EX_Extent>
          <gmd:temporalElement>
            <gmd:EX_TemporalExtent>
              <gmd:extent>
                <gml:TimePeriod gml:id="default-temporal-extent">
                  <gml:beginPosition>2007-01-01T13:00:00</gml:beginPosition>
                  <gml:endPosition>2008-08-31T13:00:00</gml:endPosition>
                </gml:TimePeriod>
              </gmd:extent>
            </gmd:EX_TemporalExtent>
          </gmd:temporalElement>
        </gmd:EX_Extent>
      </gmd:extent>
      <gmd:extent>
        <gmd:EX_Extent>
          <gmd:geographicElement>
            <gmd:EX_GeographicBoundingBox>
              <gmd:westBoundLongitude>
                <gco:Decimal>-77.60278</gco:Decimal>
              </gmd:westBoundLongitude>
              <gmd:eastBoundLongitude>
                <gco:Decimal>-77.38319</gco:Decimal>
              </gmd:eastBoundLongitude>
              <gmd:southBoundLatitude>
                <gco:Decimal>37.44625</gco:Decimal>
              </gmd:southBoundLatitude>
              <gmd:northBoundLatitude>
                <gco:Decimal>37.60507</gco:Decimal>
              </gmd:northBoundLatitude>
            </gmd:EX_GeographicBoundingBox>
          </gmd:geographicElement>
        </gmd:EX_Extent>
      </gmd:extent>
      <gmd:supplementalInformation gco:nilReason="missing">
        <gco:CharacterString/>
      </gmd:supplementalInformation>
    </gmd:MD_DataIdentification>
  </gmd:identificationInfo>
  <gmd:distributionInfo>
    <gmd:MD_Distribution>
      <gmd:distributor>
        <gmd:MD_Distributor>
          <gmd:distributorContact>
            <gmd:CI_ResponsibleParty>
              <gmd:organisationName>
                <gco:CharacterString>the University of Virginia
                  Library</gco:CharacterString>
              </gmd:organisationName>
              <gmd:role>
                <gmd:CI_RoleCode
                  codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#CI_RoleCode"
                  codeListValue="distributor"/>
              </gmd:role>
            </gmd:CI_ResponsibleParty>
          </gmd:distributorContact>
          <gmd:distributorFormat>
            <gmd:MD_Format>
              <gmd:name>
                <gmd:MD_MediumNameCode
                  codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#MD_MediumNameCode"
                  codeListValue="onLine"/>
              </gmd:name>
              <gmd:version gco:nilReason="missing">
                <gco:CharacterString/>
              </gmd:version>
            </gmd:MD_Format>
          </gmd:distributorFormat>
        </gmd:MD_Distributor>
      </gmd:distributor>
      <gmd:transferOptions>
        <gmd:MD_DigitalTransferOptions><gmd:onLine><gmd:CI_OnlineResource><gmd:linkage
                xmlns:srv="http://www.isotc211.org/2005/srv"
                  ><gmd:URL>http://gis.lib.virginia.edu/geoserver/wms</gmd:URL></gmd:linkage><gmd:protocol><gco:CharacterString>OGC:WMS-1.1.1-http-get-capabilities</gco:CharacterString></gmd:protocol><gmd:name><gco:CharacterString>Richmond:SpecialUsePermit</gco:CharacterString></gmd:name><gmd:description><gco:CharacterString>SpecialUsePermits</gco:CharacterString></gmd:description></gmd:CI_OnlineResource></gmd:onLine></gmd:MD_DigitalTransferOptions>
      </gmd:transferOptions>
    </gmd:MD_Distribution>
  </gmd:distributionInfo>
</gmd:MD_Metadata>